Máy đo pH đất với bộ kiểm tra 3 trong 1 độ pH đất, độ ẩm và ánh sáng không sử dụng pin

Máy đo pH đất với bộ kiểm tra 3 trong 1 độ pH đất, độ ẩm và ánh sáng không sử dụng pin

Máy đo pH đất với bộ kiểm tra 3 trong 1 độ pH đất, độ ẩm và ánh sáng không sử dụng pin

79 ĐƯỜNG 18 - P.HIỆP BÌNH CHÁNH - Q.THỦ ĐỨC - TP.HCM